ให้ Bee เป็นส่วนหนึ่งในการดูแลคุณและครอบครัว

ทำประกันเลย

บริษัทในเครือและกลุ่มคู่ค้าทางธุรกิจ FWD ประเทศไทย

วงจรชีวิต

เลือก “Bee” เป็นตัวแทนดีอย่างไร

เกี่ยวกับ Bee

บีเรียนจบจากปริญญาตรี-โท ธรรมศาสตร์
เริ่มทำงานตั้งแต่ยังศึกษาอยู่
ทำงานเอกชนมาประมาณ 5 ปี
รับราชการ 1 ปี
จากนั้นเข้าสู่อาชีพตัวแทนประกันชีวิต(เต็มเวลา)
ปัจจุบันยังอยู่ในอาชีพนี้ 20 ปี

Bee มีบริการอะไรบ้าง

ปรึกษารายละเอียดกรรมธรรม์

วิเคราะห์แผนกรมธรรม์ที่เหมาะสม

ดูแลให้คำปรึกษาตลอดสัญญา

ผลงานที่ผ่านมา

  1. ตัวแทนคุณภาพดีเด่นแห่งชาติ TNQA

  2. นักขายไตรมาส

  3. คุณวุฒิท่องเที่ยวต่างประเทศ

  4. ผู้บริหารผลงานดีเด่น(เขต)

ร่วมทีมกับ Bee

สนใจงานตัวแทนประกันชีวิต Bee เทรนให้พร้อมให้คำปรึกษาตลอดการทำงานร่วมกัน

สมัครที่นี่